254  

interpreter jobs in Vietnam

  

Japanese Interpreter

Vietnam - US$600-700 per month

Interpreter

Ho Chi Minh City, South East - US$600-800 per month

Interpreter

Vietnam - US$500-700 per month

Interpreter

Ho Chi Minh City, South East - US$500-1,500 per month

English Interpreter

Hanoi, Red River Delta - US$500-1,000 per month

Interpreter (HSE)

Vietnam - US$500-600 per month

Interpreter/ Translator

Ho Chi Minh City, South East - US$600-1,000 per month

Interpreter

Vietnam - US$450-500 per month

Interpreter

Ho Chi Minh City, South East - US$500-800 per month

Interpreter

Ho Chi Minh City, South East - US$500-700 per month

Interpreter (Phòng sản xuất)

Vietnam - US$500-600 per month

Interpreter and Translator N1(HP)

Hanoi, Red River Delta - US$700-1,000 per month

Japanese Interpreter

Ho Chi Minh City, South East - US$400-600 per month

Korean Interpreter

Bac Ninh, Red River Delta - US$699-1,000 per month

Sales Assistant Cum Japanese Interpreter

Hanoi, Red River Delta - US$699-800 per month

Japanese Interpreter

Hanoi, Red River Delta - US$699-1,000 per month

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Japanese Translator/ Interpreter (training Division)

Panasonic Vietnam Co., Ltd (PV) - Hanoi, Red River Delta

Sản xuất/Vận hành sản xuất - [0036] Sales Cum Japanese Interpreter ($700~)

An International Industrial Corporation From Japan - Ho Chi Minh City, South East - US$700 per month

Interpreter/Translator

MCNV - Hanoi, Red River Delta - Dien Bien, North West

Japanese Interpreter

ICONIC - Hanoi, Red River Delta

page:     1 | 2 | 3    >>