Maritime - Shipbuilding - Boating jobs in Vietnam

1 to 20 of 292 jobs  

Civil Design Engineer (Junior) / CAD Operator (Ship Building)

Tra Vinh, Mekong Delta

QA/QC Engineer (Ship Building)

Tra Vinh, Mekong Delta

Planning Engineer (Ship Building)

Tra Vinh, Mekong Delta

Territory Manager (South - Car, Bus, Ship)

Ho Chi Minh City, South East

Sales Manager - Yacht & Cruise Division

Ho Chi Minh City, South East

Thủy Thủ Tàu Sông Hoặc Sà Lan

Ho Chi Minh City, South East - 5,000,000-7,000,000₫ per month

Chuyên Viên Chính Chính Sách Định Giá - Maritime Bank

Hanoi, Red River Delta

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Khách Hàng Ưu Tiên - Maritime Bank

Ho Chi Minh City, South East

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Thủy Thủ Tàu Sông Hoặc Sà Lan

CHI NHANH MIEN NAM CONG TY CO PHAN VAN TAI - Ho Chi Minh City, South East - 5,000,000-7,000,000₫ per month

Chuyên Viên Chính Kiểm Soát Sau Định Giá - Maritime Bank

Hanoi, Red River Delta

Chuyên Viên Định Giá - Maritime Bank - Hà Nội

Hanoi, Red River Delta

Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Định Giá - Maritime Bank

Hanoi, Red River Delta - 14,000,000-16,000,000₫ per month

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Maritime Bank

Hanoi, Red River Delta

Giám Đốc Phê Duyệt Tín Dụng - Maritime Bank

Hanoi, Red River Delta

Phó Phòng Khai Thác Dịch Vụ Hàng Hải

Ho Chi Minh City, South East

Nhân Viên Khai Thác Dịch Vụ Hàng Hải

Hanoi, Red River Delta

Quản lý Nhà hàng Hải Cảng- Novotel Đà Nẵng

Da Nang, South Central Coast

TUYỂN GẤP BẾP PHÓ CHO NHÀ HÀNG HẢI SẢN

Hanoi, Red River Delta - 15,000,000-20,000,000₫ per month

GẤP] BẾP CHÍNH - NHÀ HÀNG HẢI SẢN

Ho Chi Minh City, South East

nhân viên F&B khách sạn Maritime 34 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, NT - KH

Vinh, North Central Coast

Get email alerts for the latest
Maritime - Shipbuilding - Boating jobs in Vietnam
Create your alert
You can cancel email alerts at any time.

page:     1 2 3 >>