Transportation - Logistics jobs in South Central Coast

Locations

Vietnam

 South Central Coast

Binh Dinh

Da Nang

Khanh Hoa

Quang Nam

1 to 20 of 149 jobs  

Shipping Supervisor

Da Nang, South Central Coast

Cần tuyển gấp nhân viên kho - chăm sóc khách hàng

Da Nang, South Central Coast - 2,500,000-4,500,000₫ per month

Nhân Viên Giao Hàng (Shipper)

Da Nang, South Central Coast - 3,000,000-5,000,000₫ per month

Nhân Viên Phụ Kho

Da Nang, South Central Coast - 3,000,000-5,000,000₫ per month

Nhân Viên Vật Tư - Xnk

Da Nang, South Central Coast - 7,000,000-10,000,000₫ per month

Nhân Viên Kho (Nữ)

Da Nang, South Central Coast - 3,000,000-5,000,000₫ per month

Phú Yên] Quản Lý Kho Đtdđ / Laptop

Phu Yen, South Central Coast - 5,000,000-7,000,000₫ per month

Nhân Viên Vật Tư

Da Nang, South Central Coast - 5,000,000-7,000,000₫ per month

cần tuyển 03 nam giao nhận

cong ty TNHH MTV Dai Phuoc Tien - Da Nang, South Central Coast

cần tuyển 03 nam giao nhận

cong ty TNHH MTV Dai Phuoc Tien - Da Nang, South Central Coast

Steward Attendant

Khanh Hoa, South Central Coast

cần tuyển 03 nam giao nhận

cong ty TNHH MTV Dai Phuoc Tien - Da Nang, South Central Coast

cần tuyển 03 nam giao nhận

cong ty TNHH MTV Dai Phuoc Tien - Da Nang, South Central Coast

cần tuyển 03 nam giao nhận

cong ty TNHH MTV Dai Phuoc Tien - Da Nang, South Central Coast

Quản Lý Kho_[Phú Yên]

Tuy Hoa, South Central Coast

Nhân Viên Tạp Vụ Bếp (Cleaner/ Steward - Làm việc tại Hội An)

Hoi An, South Central Coast

Thủ Kho Dược/ Warehouse Supervisor

Da Nang, South Central Coast

Nhân Viên Kho

Binh Dinh, South Central Coast - 3,000,000-5,000,000₫ per month

Nhân Viên Kho Linh Kiện tại Đà Nẵng

Da Nang, South Central Coast

Nhân Viên Giao Nhận

Quang Nam, South Central Coast - 3,000,000-5,000,000₫ per month

Get email alerts for the latest
Transportation - Logistics jobs in South Central Coast
Create your alert
You can cancel email alerts at any time.

page:     1 2 3 >>