210  

merchandiser jobs in Ho Chi Minh City

  
Locations

Vietnam

South East

 Ho Chi Minh City

Temp. Merchandiser Production Planning APP (4 months)

adidas Group - Ho Chi Minh City, South East

Production Merchandiser - Nhân viên phòng mua hàng khối sản xuất

Ho Chi Minh City, South East

Production Merchandiser - Nhân viên phòng mua hàng khối sản xuất

Ho Chi Minh City, South East

Sourcing Merchandiser - Nhân Viên Mua Hàng

Ho Chi Minh City, South East

Sourcing Merchandiser - Nhân Viên Mua Hàng

Ho Chi Minh City, South East

Merchandiser

Ho Chi Minh City, South East

Merchandiser

Ho Chi Minh City, South East

Merchandiser

Ho Chi Minh City, South East

Merchandiser

Ho Chi Minh City, South East - Hanoi, Red River Delta

Merchandiser

Ho Chi Minh City, South East - Hanoi, Red River Delta

Visual Merchandiser

Ho Chi Minh City, South East

Visual Merchandiser

Ho Chi Minh City, South East

Dệt may - Knitwear Merchandiser

European Based Retailer - Rep. Office In HCMC - Ho Chi Minh City, South East

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Knitwear Merchandiser

European Based Retailer - Rep. Office In HCMC - Ho Chi Minh City, South East

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Underwear Merchandiser (1 Position) and Underwear QA/QC

Representative Office Melcosa Vietnam Ltd. - Ho Chi Minh City, South East

Dệt may - Underwear Merchandiser (1 Position) and Underwear QA/QC

Representative Office Melcosa Vietnam Ltd. - Ho Chi Minh City, South East

Senior Merchandiser

Ho Chi Minh City, South East

Temp. Merchandiser Production Planning APP (4 months)

adidas - Ho Chi Minh City, South East

Merchandiser Hard Goods

Ho Chi Minh City, South East

Merchandiser

Cong Ty TNHH SAP (Viet Nam) - Ho Chi Minh City, South East

page:     1 | 2 | 3    >>