67  

resort manager jobs in Da Nang

  

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Training Manager

Pullman Danang Beach Resort - Da Nang, South Central Coast

Sales Manager

Da Nang, South Central Coast - Quang Nam, South Central Coast

Hygiene Manager

Da Nang, South Central Coast

Assistant Adimistration Manager

Da Nang, South Central Coast

Human Resources Manager

Da Nang, South Central Coast

Sales Manager

Da Nang, South Central Coast

Sales Manager

Da Nang, South Central Coast

Event Manager

Da Nang, South Central Coast

F&b Service Manager

Da Nang, South Central Coast

Marcom Manager

Da Nang, South Central Coast

Assistant Public Relations & Marketing Manager

Da Nang, South Central Coast

Front Office Manager

Da Nang, South Central Coast

Chef de partie

Da Nang, South Central Coast

Receptionist

Da Nang, South Central Coast - Quang Nam, South Central Coast

Event Sales Executive

Da Nang, South Central Coast

Security Guard

Da Nang, South Central Coast - Quang Nam, South Central Coast

Financial Controller

Da Nang, South Central Coast

Steward

Da Nang, South Central Coast

Sous Chef ( Vietnamese) - Bếp Phó

Da Nang, South Central Coast - Quang Nam, South Central Coast

Chef De Partie

Da Nang, South Central Coast

page:     1 | 2 | 3    >>