471  

VSIP jobs in South East

  

Nhân viên bảo vệ tại KCN Vsip, Bình Dương. 31

Cong ty TNHH DVBV Thanh Binh Phu My - Binh Duong, South East

Nhân viên bảo vệ tại KCN Vsip, Bình Dương 30

Cong ty TNHH DVBV Thanh Binh Phu My - Binh Duong, South East

Nhân Viên Sản Xuất - Vsip 1, Bình Dương

Cong ty TNHH Yakult Viet Nam - Binh Duong, South East

Nhân Viên Sản Xuất - Vsip 1, Bình Dương

Cong ty TNHH Yakult Viet Nam - Binh Duong, South East

【経理長募集】TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY MỚI TẠI KCN VSIP II

Binh Duong, South East

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật - Vsip 1, Bình Dương

Cong ty TNHH Yakult Viet Nam - Binh Duong, South East

TRỢ LÝ KINH DOANH - KCN VSIP 1, Bình Dương - Lương Hấp Dẫn

Binh Duong, South East

Cost Controller (VSIP-Bình Dương)

Binh Duong, South East

Nam/nữ - Bảo Vệ Bao ăn Bao ở - Khu Công Nghiệp VSip

Ho Chi Minh City, South East - 4,800,000₫ per month

Nhân viên bảo vệ tại KCN Vsip, Bình Dương

Cong ty TNHH DVBV Thanh Binh Phu My - Binh Duong, South East

Nam/nữ - Bảo vệ bao ăn bao ở - Khu công nghiệp Vsip

Cong ty TNHH DV BAO VE NAM HAI - Ho Chi Minh City, South East - 3,000,000-5,000,000₫ per month

Nam/nữ - bảo vệ bao ăn bao ở - khu công nghiệp Vsip

Cong ty BẢO VE NAM HẢI - Ho Chi Minh City, South East - 4,800,000₫ per month

Trưởng Nhóm IT (Tiếng Nhật) – VSIP, Bình Dương

Binh Duong, South East

Nhân viên bảo vệ tại KCN Vsip, Bình Dương

Cong ty TNHH DVBV Thanh Binh Phu My - Binh Duong, South East

Nhân viên bảo vệ tại KCN Vsip, Bình Dương

Cong ty TNHH DVBV Thanh Binh Phu My - Binh Duong, South East

Cost Controller (VSIP-Bình Dương)

CareerLink's Client - Binh Duong, South East

Nhân Viên Admin Làm Việc Nhà Máy Vsip 2 - Bình Dương

Binh Duong, South East

Nhân Viên Admin Làm Việc Nhà Máy Vsip 2 - Bình Dương

Binh Duong, South East

TRỢ LÝ LOGISTICS - KCN VSIP 2, Bình Dương

Binh Duong, South East

NHÂN VIÊN THÔNG PHIÊN DỊCH (tiếng Nhật) - KCN VSIP 1, Bình Dương

Binh Duong, South East

page:     1 | 2 | 3    >>