VSIP jobs in South East

Recent searches
1 to 20 of 591 jobs  

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Vsip 1; QA Staff, Salary 11~14 Mil

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Binh Duong, South East - 12,000,000-15,000,000₫ per month

Site Engineer (VSIP 2 -BinhDuong) - ID10623HG

Ho Chi Minh City, South East - US$800 per month

Công Nhân Sản Xuất Tại Kcn VSip Ii

Binh Duong, South East - 3,000,000-5,000,000₫ per month

Nhân Viên Bảo Vệ Tại Kcn VSip, Bình Dương

Binh Duong, South East

QA Supervisor / Manager - VSIP 1 (Anh + Nhật)

Ho Chi Minh City, South East - Binh Duong, South East

VSip 2 - QC Analyst

Binh Duong, South East - 5,000,000-7,000,000₫ per month

NHÂN VIÊN BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT - KCN VSIP 1, BÌNH DƯƠNG

Binh Duong, South East

KẾ TOÁN TỔNG HỢP - KCN VSIP 2, BÌNH DƯƠNG

Binh Duong, South East

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH PHÒNG KỸ THẬT - KCN VSIP 1, BÌNH DƯƠNG

Binh Duong, South East

NHÂN VIÊN PHÒNG QA - KCN VSIP 1, BÌNH DƯƠNG

Binh Duong, South East

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH PHÒNG SẢN XUẤT - KCN VSIP 1, BÌNH DƯƠNG

Binh Duong, South East

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Vsip 1; Nhân Viên Phòng Qa, Lương 7 Triệu

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Binh Duong, South East - 5,000,000-7,000,000₫ per month

Thông Dịch Tiếng Nhật Cho Phòng Sản Xuất - VSIP 1 (Nhật + Anh)

Binh Duong, South East

Thông Dịch Tiếng Nhật Cho Phòng Sản Xuất - VSIP 1 (Nhật + Anh)

CareerLink's Client - Binh Duong, South East

TRỢ LÝ GIÁM SÁT BẢO TRÌ – VSIP 1, BÌNH DƯƠNG

Binh Duong, South East

NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG - KCN VSIP 1, BÌNH DƯƠNG

Binh Duong, South East

PHÓ QUẢN ĐỐC XƯỞNG NHỰA - KCN VSIP 1, BÌNH DƯƠNG

Binh Duong, South East

NHÂN VIÊN BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT - KCN VSIP 1, BÌNH DƯƠNG

Binh Duong, South East

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ, TỔNG VỤ - KCN VSIP 2A, BÌNH DƯƠNG

Binh Duong, South East

NHÂN VIÊN QC - KHU CÔNG NGHỆ VSIP 1, BÌNH DƯƠNG

Binh Duong, South East

Get email alerts for the latest
VSIP jobs in South East
Create your alert
You can cancel email alerts at any time.

page:     1 2 3 >>