Get new jobs for this search by email
Set up alert
what:
where:
 

Electronics - Robotics jobs in Vietnam

1 to 20 of 987 jobs

Project Leader | Trưởng Nhóm Dự Án (Điện Tử, $1200, N5548)

New
HRchannels
US$1,200 per month

Deputy HR Manager | Phó Phòng Nhân Sự (Điện Tử, $1100, HL5413)

New
HRchannels
US$1,100 per month

Diagnostic Leader | Trưởng Nhóm Phân Tích Lỗi Sản Phẩm (Điện Tử, $1200, NN5553)

New
HRchannels
US$1,200 per month

Production Supervisor | Giám Sát Sản Xuất (Điện Tử, $1000, NN5582)

New
HRchannels
US$1,000 per month

Deputy Sale Manager | Phó Giám Đốc Kinh Doanh (Điện Tử, $1700, LH5499)

New
HRchannels

Procurement Manager | Trưởng Phòng Mua Hàng (Điện Tử, $1500, H5404)

New
HRchannels

8 Electrical Engineers (Welcome Fresh)

JGC Vietnam
Apply easily

Facilities Electrical Engineer

Bosch
Apply easily

Electrical Engineer

Cong Ty TNHH Van Der Leun Viet Nam

M&E Engineer - Kỹ Sư Cơ Điện Tại Hà Nội (02 Vacancies)

Obayashi Vietnam CORPORATION - Hanoi Branch Office

District 9] Production Supervisor - Work On Shift - Electronics US Company

Navigos Search

District 9] Production Manager - Electronics US Company

Navigos Search's Client - Electronics US Company

Automation Test Lead

Techcombank
Apply easily

Instock Manager, Electronics

Tiki Corporation
Apply easily

Senior Java Automation Tester (Cloud)

Buyer - Electronic Components (Nhân Viên Thu Mua/ Nhân Viên Mua Hàng)

Cong Ty TNHH Key Tronic Viet Nam

Campaign & Merchandise Executive (Quản Lý Gian Hàng Thương Mại Điện Tử)

Cong Ty TNHH Onpoint

Automation Test Engineer, Hanoi

Synergix Technologies
Apply easily

District 9] Manufacturing Engineer (ME) - US Electronics Company

Navigos Search

Electrical Engineer

Arup
Get email alerts for the latest
Electronics - Robotics jobs in Vietnam
Set up alert
You can cancel email alerts at any time.

page:     1 2 3 >>