Get new jobs for this search by email
Set up alert
what:
where:
 

Manufacturing - Maintenance jobs in North East

1 to 20 of 79 jobs

Production Planner in Que Vo, Bac Ninh

Cong Ty TNHH Galtronics Viet Nam
Bac Ninh, Bac Ninh - Bac Giang, Bac Giang

Production Technician (Assembly Workshop)

Cong Ty TNHH Galtronics Viet Nam
Bac Ninh, Bac Ninh - Bac Giang, Bac Giang

Production Supervisor (KCN Đồng Văn 2, Hà Nam)

Ha Nam - Dong Van, Ha Giang
Apply easily

Maintenance Technician

Production Supervisor (KCN Đồng Văn 2, Hà Nam)

Ha Nam - Dong Van, Ha Giang
Apply easily

Vice Factory Director (English; 60 mil; Phu Tho)

Production Manager (Working in Bac Giang)

Navigos Search
Bac Ninh, Bac Ninh - Bac Giang, Bac Giang

Production Supervisor (KCN Đồng Văn 2, Hà Nam)

Ha Nam - Dong Van, Ha Giang

Production Supervisor (KCN Đồng Văn 2, Hà Nam)

Ha Nam - Dong Van, Ha Giang

CÔNG TY MỚI tuyển Trưởng nhóm sản xuất (Tiếng Nhật N3)

New
Ha Nam - Dong Van, Ha Giang
US$650-850 per month

QUẢN LÍ SẢN XUẤT tương lai là Manager (Tiếng Nhật N2)

New
Ha Nam - Dong Van, Ha Giang
US$750-1,000 per month

Chủ Quản Sản Xuất (Trưởng Phòng)

New
Bac Ninh, Bac Ninh - Bac Giang, Bac Giang

NHÂN VIÊN KĨ THUẬT SẢN XUẤT

02 Phó Giám Đốc Nhà Máy Làm Việc Tại Hà Nam và Bắc Giang

Cong Ty Co Phan Casablanca Viet Nam
Ha Nam - Bac Giang, Bac Giang

Quản Lý Sản Xuất (tiếng Nhật - KCN Đồng Văn 3)

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất - Nhà Máy Tân Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang

7,000,000-10,000,000₫ per month

Việt Trì - Phú Thọ] Chuyên Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai - Bảo Trì - FPT TELECOM Chi nhánh Lạng Sơn

8,000,000₫ per month

Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai - Bảo Trì - FPT TELECOM Chi nhánh Lạng Sơn

Quản Lý Sản Xuất Pmc Thành Thạo Tiếng Anh

7,000,000-10,000,000₫ per month
Get email alerts for the latest
Manufacturing - Maintenance jobs in North East
Set up alert
You can cancel email alerts at any time.

page:     1 2 3 >>