Get new jobs for this search by email
Set up alert
what:
where:
 

Manufacturing - Maintenance jobs in North West

1 to 20 of 20 jobs

Quality & Industrialization Production Leader [Code Qipl]

DECATHLON VIETNAM

Development Production Leader (Footwear)

Decathlon

HR Business Partner for Retail/ Manufacturing

DECATHLON VIETNAM

Textile Production Leader, >= 2 Year Experience in Textile , Knit Experience [Code Pl-Component]

DECATHLON VIETNAM

Quality Production Leader - Metal (Bike)

DECATHLON VIETNAM

Nhân Viên Bảo Trì Cơ

North West - Cu Chi, Ho Chi Minh City

Kế Toán Sản Xuất Nhà Máy (Gần KCN Lương Sơn, Hòa Bình)

Nhân Viên Cấp Cao Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất ( PE Senior Staff)

US$400-600 per month
Apply easily

Giám Sát Cấp Cao Phòng Sản Xuất

US$700-800 per month
Apply easily

Video Editor (Production Team)

CONG TY CO PHAN METUB VIET NAM

Nhân Viên Bảo Trì

Nhân Viên Bảo Trì Kỹ Thuật Điện

Thanh Khe, Da Nang - Dien Bien Phu, Dien Bien
5,000,000-7,000,000₫ per month

KỸ THUẬT VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN

North West - Cu Chi, Ho Chi Minh City

Kế Toán Sản Xuất Nhà Máy (Gần KCN Lương Sơn, Hòa Bình)

Nhân Viên Bảo Trì Cơ

North West - Cu Chi, Ho Chi Minh City

GIÁM SÁT CẤP CAO PHÒNG SẢN XUẤT

NHÂN VIÊN CẤP CAO PHÒNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT ( PE SENIOR STAFF)

US$400-600 per month

Nhân Viên Bảo Trì Cơ

North West - Cu Chi, Ho Chi Minh City

Nhân Viên Cấp Cao Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất ( PE Senior Staff)

US$400-600 per month

Giám Sát Cấp Cao Phòng Sản Xuất

US$700-800 per month
Get email alerts for the latest
Manufacturing - Maintenance jobs in North West
Set up alert
You can cancel email alerts at any time.