Get new jobs for this search by email
Set up alert
what:
where:
 

Purchasing jobs in Central Highlands

1 to 19 of 19 jobs

Admin Officer (Pps)/ Cán Bộ Hành Chính (Phòng Kế Hoạch - Mua Hàng - Qlccu)

New
Hanoi - Lam Ha, Lam Dong
10,000,000-15,000,000₫ per month

Nhân Viên Mua Hàng

Hanoi - Lam Ha, Lam Dong
5,000,000-7,000,000₫ per month

Nhân viên mua hàng

Hanoi - Lam Ha, Lam Dong
5,000,000-7,000,000₫ per month

NHÂN VIÊN PHÒNG VẬT TƯ, THIẾT BỊ XE MÁY

6,000,000-8,000,000₫ per month

Nhân Viên Thu Mua Nông Sản

8,000,000₫ per month
Apply easily

Nhân Viên Nhập Khẩu / Mua Hàng

Cong ty TNHH ky thuat va giai phap cong nghe
Hanoi - Lam Ha, Lam Dong
10,000,000₫ per month

Nhân Viên Nhập Khẩu / Mua Hàng

Cong ty TNHH ky thuat va giai phap cong nghe
Hanoi - Lam Ha, Lam Dong
12,000,000₫ per month

Dalatmilk] Nhân Viên Thu Mua Sữa

Apply easily

Nhân Viên Thu Mua Thức Ăn Xanh

9,000,000₫ per month
Apply easily

Nhân Viên Mua Hàng (Tiếng Nhật)

Cong ty TNHH Cong nghiep Brother Sai Gon
Dong Nai - Lam Dong
10,000,000₫ per month

Nhân Viên Thu Mua Nông Sản

Cong Ty Co Phan Nafoods Group
Gia Lai - Lam Dong

Nhân Viên Mua Hàng - Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty TNHH Vinh Thai
Hanoi - Lam Ha, Lam Dong
8,000,000-15,000,000₫ per month

Chuyên Viên Mua Hàng Xnk Tiếng Trung

Tap doan Tan A Dai Thanh
Hanoi - Lam Ha, Lam Dong
15,000,000₫ per month

Nhân Viên Thu Mua

CONG TY TNHH H.A.V.A.S
Thanh Phu, Ben Tre - Phu Thien, Gia Lai

Nhân Viên Mua Hàng Nội Địa

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Viet
Hanoi - Lam Ha, Lam Dong
10,000,000₫ per month

Nhân Viên Thu Mua

Cong ty CP Thuong mai va giai phap ky thuat
Hanoi - Lam Ha, Lam Dong
5,000,000-7,000,000₫ per month

Nhân Viên Thu Mua Nông Sản

8,000,000₫ per month

Dalatmilk] Nhân Viên Thu Mua Sữa

Nhân Viên Thu Mua Thức Ăn Xanh

9,000,000₫ per month
Get email alerts for the latest
Purchasing jobs in Central Highlands
Set up alert
You can cancel email alerts at any time.