Get new jobs for this search by email
Set up alert
what:
where:
 

Purchasing jobs in North Central Coast

1 to 20 of 22 jobs

Procurement Officer

NGHI SON REFINERY AND PETROCHEMICAL LLC - VIETNAM

Admin Officer (PPS)/ Cán Bộ Hành Chính (Phòng Kế Hoạch - Mua Hàng - QLCCU)

New

Assistant Purchasing Manager/Trợ lý trưởng phòng thu mua

Apply easily

Purchasing Manager/ Trưởng Bộ Phận Thu Mua

Nv Thu Mua

Nhân Viên Mua Hàng

Chuyên Viên Mua Hàng

Apply easily

Chuyên viên Thu Mua ( sản xuất - nông sản)

Reeracoen

Chuyên Viên Mua Hàng Siêu Thị

Cong Ty Co Phan Thuong Mai F-Mart
Hanoi - Quang Ninh, Quang Binh

Trưởng Bộ Phận Thu Mua/ Purchasing Manager

Nhân Viên Phòng Mua Hàng

5,000,000-7,000,000₫ per month

Trưởng Phòng Cung Ứng - Xuất Nhập Khẩu

CONG TY CO PHAN TAP DOAN FLC (FLC GROUP)

Nhân Viên Thu Mua

CONG TY TNHH GOLDEN FORTUNE (VIET NAM)

Kế Toán Thu Mua

Son Tra, Da Nang - Quan Son, Thanh Hoa

Chuyên Viên Vật Tư - Thiết Bị

7,000,000-10,000,000₫ per month

Trưởng Bộ Phận Mua Hàng

Son Tra, Da Nang - Quan Son, Thanh Hoa

Nhân viên kế hoạch vật tư - Kinh nghiệm 2-3 năm

Chi nhanh Cong ty Em Tech Viet Nam tai Nghe
5,500,000-7,500,000₫ per month

Trưởng Bộ Phận Thu Mua/ Purchasing Manager

Chuyên Viên Vật Tư - Thiết Bị

Assistant Purchasing Manager/Trợ lý trưởng phòng thu mua

Get email alerts for the latest
Purchasing jobs in North Central Coast
Set up alert
You can cancel email alerts at any time.

page:     1 2 >>