Get new jobs for this search by email
Set up alert
what:
where:
 

Purchasing jobs in North Central Coast

1 to 20 of 23 jobs

Purchasing Manager (Any Industrial Products)

First Alliances
Apply easily

Purchasing Manager - Trưởng Bộ Phận Thu Mua

Kế Toán Mua Hàng - Nhân Sự

7,000,000-10,000,000₫ per month

4 Chuyên Viên Mua Hàng ( Lương Khởi Điểm $450)

Cong Ty Co Phan Thuong Mai F-Mart
Binh Dinh - Thanh Hoa, Thanh Hoa
US$450 per month

Nv Thu Mua

3,000,000-5,000,000₫ per month

Nhân Viên Mua Hàng

Chuyên Viên Vật Tư - Thiết Bị

7,000,000-10,000,000₫ per month

Nhân Viên Mua Hàng - Theo Dõi Nguyên Phụ Liệu (Material Follow Up)

Fruit of The Loom International Limited

Nhân Viên Mua Hàng Tại Nghệ An

Purchasing Officer Trainee - Thực Tập Sinh Phòng Thu Mua

Son Tra, Da Nang - Quan Son, Thanh Hoa

Nhân Viên Thu Mua

Kế Toán Thu Mua

7,000,000-9,000,000₫ per month

Nhân Viên Thủ Kho Vật Tư

Kế Toán Mua Hàng/ Purchasing

Son Tra, Da Nang - Quan Son, Thanh Hoa

Kế Toán Thu Mua

Quan Son, Thanh Hoa - Son Tra, Da Nang

Nhân Viên Purchasing

Ba Dinh, Hanoi - Hoang Hoa, Thanh Hoa
5,000,000-7,000,000₫ per month

Nhân Viên Thu Mua (Nam )

Quan Son, Thanh Hoa - Son Tra, Da Nang

Nhân Viên Mua Hàng (Nghệ An)

Nhân Viên Tác Nghiệp Mua Hàng (Nghệ An)

Tuyển nhân viên Mua hàng và hạch toán Kinh doanh

Get email alerts for the latest
Purchasing jobs in North Central Coast
Set up alert
You can cancel email alerts at any time.

page:     1 2 >>